“Yhteistyö sujui erinomaisesti. Yhteyshenkilö ymmärsi mitä me tarvitsemme ja hän räätälöi valmiista ohjelmasta meille sopivan.”

-Tiina Ilola
Lotta Svärd säätiö

Lotta Svärd Säätiön juuret ovat noin 240 000-jäsenisessä Lotta Svärd – järjestössä. Tärkeä osa säätiön tämän päivän toimintaa on kuntouttaa ja avus-taa entisiä lottia, jotka sodan aikana tekivät korvaamattoman arvokasta työtä isänmaamme hyväksi.

www.lottasaatio.fi

 

Lähtötilanne

EASY Toimi laatikko logoTiina Ilola Säätiöstä kertoo, että heillä oli aikaisemmin käytössä vanhanaikainen asiakaskortisto-ohjelma, jonka toiminta ei vastannut enää nykypäivän vaatimuksia. Olemassa olevaa ohjelmistoa ei pystynyt päivittämään, joten oli tärkeää löytää uusi.

Ongelmien ratkaisu ja palvelun hyödyt

Vaihtoehtoja kartoitettiin säätiön teknisen asiantuntijan kautta. He päätyivät EASYyn, koska oman yhteyshenkilön ja hänen tiiminsä avulla EASYn ominai-suudet pystytiin räätälöimään juuri toiveiden mukaisiksi. Lisäominaisuuksilla järjestelmää pystyy jatkossakin muokkaamaan tarpeisiin sopivaksi, vaikka toiminta olisikin alun perin suunnattu toisenlaiseksi.

Hyötyjä heille tulee muun muassa käytön nopeudesta, kaikkien haluttujen tietojen löytymisestä selkeästi asiakkaan alta, dokumenttien automaattisesta täytöstä sekä niiden helposta lähettämisestä. Myös räätälöidyt raportit ovat arvokkaita, ja ominaisuus, jolla osa dokumenteista avautuu vain määrätyille henkilöille. Näin esimerkiksi hallinnollisia dokumentteja, kuten pöytäkirjoja, pystytään tallentamaan kätevästi EASYyyn. Säätiön edustaja kertoo, että yhteistyö sujui erinomaisesti. Yhteyshenkilö ymmärsi mitä he tarvitsevat ja räätälöi heille valmiista ohjelmasta juuri sopivan.

Lotta Svärd säätiö Case study

Yhteistyökumppani: Data Group Helsinki keskusta / Aames Oy

Aames Oy on IT-palveluita- ja ratkaisuja tarjoava yritys Helsingin Bulevardilla. Yli 70 vuoden aikana olemme seuranneet koko kehityskaaren kirjoituskoneista ensimmäisiin tietokoneisiin ja myöhemmin pilvipalveluihin, jotka ovatkin yksi meidän ydinosaamista tänä päivänä.

www.aames.datagroup.fi