EASY Sopimustenhallinnalla keskitetty ja toimiva sopimusarkisto

EASY Toimi laatikko logo

EASY Sopimustenhallinta kokoaa kaikki sopimukset yhteen paikkaan. Löydät helposti ja nopeasti tietoa niin sopimusten voimassaolosta, vastuuhenkilöistä, kokonaisarvosta, kuin myös sopimuksista asiakkaittain tai myyjittäin.

Sopimusten manuaalinen hallitseminen vaatii aikaa ja resursseja. EASY Toimi tarjoaa sopimustenhallintaratkaisun, joka virtaviivaistaa sisällönhallintaprosessit, pitää sopimuksesi järjestyksessä ja varmistaa, että oikeilla henkilöillä on aina välitön pääsy minkä tahansa sopimuksen oikeaan versioon, mistä tahansa paikasta ja kaikilla laitteilla.

Mikäli sopimustenhallintaan liittyviä prosesseja ja työkaluja ei ole otettu käyttöön, sopimuksiin liittyvät velvoitteet ja oikeudet saattavat jäädä huomiotta ja kasvattaa siten turhia riskejä yritystoiminnalle.

  • Löydätkö sinä tarvitsemasi sopimuksen silloin, kun sitä tarvitset?
  • Voitko luottaa siihen, että tarkastelet viimeisintä versiota?

Automatisoidut toiminnot

Sopimusten valmistelu tapahtuu usein sähköpostitse. Sekä sisältöä että sopimusehtoja kommentoidaan sähköpostiviestien välityksellä. Kun sopimus on viimeistelty ja allekirjoitettu, jää se helposti sähköpostiin "säilöön" odottamaan siirtoa tai tulostamista.

EASY Sopimustenhallinnalla koko sopimuksen elinkaari on hallittavissa sopimuksen luonnista arkistointiin asti. Sopimuspohjat, automaattiset työnkulut hyväksynnälle, raportit, suojausasetukset, automaattiset ilmoitukset päättyvistä sopimuksista, sekä allekirjoitettujen versioiden tallennus ovat osa ratkaisun tarjoamia työkaluja sopimusten hallintaan.

EASY Sopimustenhallinta tuotekortti (.pdf)

Selvitys: Sopimustenhallinnassa esiintyy paikoin pahoja puutteita

Lue M-Filesin suomalaisille yrityksille tekemästä kyselystä, jonka perusteella organisaatioiden sopimustenhallinnassa on parantamisen varaa. Sopimukset tallennetaan usein vain sähköpostiin tai omalle tietokoneelle. Näissä tallennustavoissa piilee riskejä sekä sopimustiedon saatavuuden että tietoturvan osalta.

Sopimustenhallinnan-kyselyn-yhteenveto (.pdf)

Hyvä sopimustenhallinta on riskienhallintaa!

Lue infograafista kuinka luot sopimustenhallinnalla kilpailuetua

Yhtenäistämällä prosesseja ja käytäntöjä yritykset voivat saada jopa hyvinkin merkittävää kilpailuetua.

M-Filesin laatimasta tutkimuksesta paljastuu konkreettisia lukuja kuinka huonolla sopimustenhallinnalla on vaikutusta jopa koko liiketoiminnan jatkuvuuden riskeihin.

Antamalla sähköpostisi alla olevaan kenttään voit ladata oranssista napista "Sopimuksenhallinnalla kilpailuetua" infograafin.

Sähköposti *