Ratkaisu laadun päivittäiseen hallintaan ja seuraamiseen

EASY Toimi laatikko logo

EASY QMS ei ole pelkästään laatukäsikirja tai joukko toimintaohjeita, vaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka huolehtii myös toimintaprosesseista.

Järjestelmällä hallitset toimintaprosessit ja tehtävien kulun. Niin asiakas-, työntekijä-, kalusto-, tuote- kuin kumppanirekisteritkin pysyvät ajan tasalla ja niitä on helppo päivittää. EASY QMS:n avulla laatupoikkeamat ja reklamaatiot tulevat heti ilmestyessään kirjattua, jolloin niihin on nopeaa puuttua.


EASY QMS:n avulla pidät seuraavat laadunhallinnan osa-alueet kunnossa:

  • Dokumentinhallinta
  • Työntekijöiden hallinta: Muistutukset esimerkiksi vanhentuvista luvista
  • Tehtävien hallinta: Voit esimerkiksi antaa tehtävän työntekijöille kun uusi toimintaohje on ilmestynyt ja seurata tehtävien etenemistä
  • Koulutusten hallinta
  • Kaluston hallinta: Muistutukset esimerkiksi katsastuksista ja huolloista
  • Poikkeusten käsittely
  • Rekisterit

Laadunhallintaa helposti ja järjestelmällisesti