asianajotoimisto_urtti_logo”Palvelu ratkaisee monet ongelmat: kaikilla käyttäjillä on aina käytettävissään ajankohtaiset tiedot työskentelyajasta ja –paikasta riippumatta ja varmuuskopiointikin hoituu samalla”

Elina Saari
Asianajotoimisto Urtti
Puh. 050 336 93 26
www.urtti.fi

Lähtötilanne

Asianajotoimisto Urtti on Jyväskylässä toimiva perheyritys ja siellä toimiva asianajaja Elina Saari oli miettinyt jo pitkään pilvipalveluihin siirtymistä. Kyseisellä toimialalla on tiukat salassapitosäännökset, joten asiakkaiden tietojen suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Asianajajan työnkuvaan liittyy myös paljon etätyötä, jolloin asiakastiedot on oltava käytettävissä myös toimiston ulkopuolella.

Ongelmien ratkaisu ja palvelun hyödyt

Tärkeimpänä esiin nousee mahdollisuus saada kaikille käyttäjille aina ajankohtaiset tiedot työskentelyajasta ja –paikasta riippumatta. Automaattinen varmuuskopiointi ja tiedostojen jaon helppous sekä salaus- ja aikarajoitukset tuovat toimintaan tehokkuutta ja ketteryyttä.

Esimerkki käytännön hyödyistä: Vastikään oikeudenistunnossa ja sen lomassa ilmeni tarve tehdä pieniä muutoksia asiakirjaan ja saada se oikeudenistunnon aikana käyttöön. Saari laittoi muutospyynnön assistentilleen, joka ei myöskään ollut toimistolla juuri tuolla hetkellä. Tästä huolimatta assistentti sai EASY Tiedostopalvelimen kautta tehtyä muutokset nopeasti asiakirjaan ja toimitettua sen pikaisesti käyttöön.

On iso etu, että asiakirjoja pidetään yhdessä paikassa ja aina kun muutoksia tapahtuu tulee niistä huomiot. Näin asianajajat saavat poikkeuksetta käyttöönsä tuoreimmat asiakirjat, eikä papereiden tai tiedostojen katoamisesta tarvitse huolehtia. Lisäetuna myös, että vaikka alalla edelleen käytetään paljon paperitulosteita, niiden määrä vähenee huomattavasti.