Monipuolisilla tietovarastointipalveluilla saat yrityksesi tiedot varmaan talteen

EASY Varma VarmuuskopiointiratkaisutMonissa yrityksissä säilytetään tietoja historian alusta asti. Samaan aikaan tietomäärät kasvavat lähes eksponentiaalisesti, ja aktiivisesti käytössä olevat tiedot ovat vain murto-osa koko massasta. Käyttämättömän tiedon arkistointi muodostuu sitä merkittävämmäksi kustannukseksi, mitä suuremmista tietomääristä on kyse.

Mitä jos tietomassan jakaisi aktiiviseen ja passiiviseen? Ratkaisu tietojen arkistointiin ja pitkäaikaissäilytykseen on tiedon passiiviarkistointi, jolla tarkoitetaan harvoin käytössä olevan tiedon tallentamista kustannuksiltaan minimaaliseen tallennuspaikkaan, Storage IT -arkistointipalveluun.

Storagelta saat kattavat tiedonvarastointipalvelut:

 • Suurien tietomäärien varastointi
 • Tietojen pitkäaikaissäilytys
 • Varmuuskopioiden turvakopioiden säilytys
 • Tiedon elinkaaren hallinta

Suurien tietomäärien varastointi

Storage IT:n passiivivarasto soveltuu hyvin suurien tietomäärien etävarastointiin: palveluun voidaan varastoida vaikka kymmenien teratavuijen kokoisia aineistoja. Varastointiteknologian sisältämät tiedon pakkaus ja salakirjoitustoiminnot mahdollistavat kustannustehokkaan ja tietoturvallisen varastointiratkaisun suurille tietomäärille.

Esimerkkejä käytännön sovellutuksista:

 • Turvakopiot varmuuskopioista
 • Yli kolme vuotta vanhojen sähköpostien arkistointi
 • Yli viisi vuotta vanhojen yrityksen sisäisten dokumenttien arkistointi
 • Vanhojen käyttäjähakemistojen arkistointi
 • Kirjanpitoaineistojen varastointi
 • Graafisten asiakasaineistojen pitkäaikaissäilytys
 • Kassaraporttien pitkäaikaissäilytys
 • Alas ajajettavan tietojärjestelmän tietojen arkistointi
 • Vanhentuneiden ja käyttämättömien Share Point -työtilojen arkistointi

Tietovarastointipalvelu soveltuu myös väliaikaiseen käyttöön esimerkiksi migraatioprojektille, jossa tiedot halutaan ladata talteen vanhasta järjestelmästä ennen siirtämistä uuteen.