STORAGE IT -teknologia

Storage-palvelinjärjestelmä

 • Automaattinen valvonta- ja hälytysjärjestelmä
 • Lisenssinhallintajärjestelmä
 • Automaattinen asiakasraportointi
 • Admin Center - hallintajärjestelmä (lokiseuranta, valvonta- ja tilanvarausraportit, lisenssinhallinta)
 • Arkistointitoiminnot
 • Liityntärajapinnat operaattorin tuotanto- ja web-jakelujärjestelmiin

Asiakkaan client-sovellukset (yksityis- ja yrityskäyttöön)

 • Automaattinen varmuuskopiointi
 • Varmuuskopioinnin ajastus
 • Varmuuskopiointitapahtuman seuranta ja virheenhallinta
 • Incremental -tiedonsiirto (vain uudet ja muuttuneet tiedot)
 • Delta -tiedonsiirto (vain muuttunut osa tiedosta/tiedostosta varmennetaan)
 • Tietojen pakkaus ja salakirjoitus (Blowfish)
 • Suojattu tietojen siirto (SSL)
 • Sähköpostit, officedokumentit, omat tiedot jne. (automaattitunnistus)
 • Exchange-sähköpostit (mail-by-mail-palautus)
 • Windows Server varmennus (system state, user profiles)
 • SQL-serverit
 • Sähköpostiraportointi
 • Verkko-ominaisuudet (kaikki yrityksen toimipisteet, työasemat ja palvelimet saman varmuuskopioinnin piiriin)
 • Automaattinen arkistointi
 • Nopea ja helppo tiedostojen palautus
 • Tietoliikennevirheiden hallinta
 • Kannettavaominaisuudet
 • Web-kauppa- ja koekäyttöperioditoiminnot
 • Automaattiset päivitystoiminnot

Admin Center - keskitetty hallinta ja raportointi
(suurasiakas- ja operaattoriratkaisut, jälleenmyyjät)

 • Realiaikainen hallinta- ja raportointijärjestelmä
 • Lokiseuranta (yritys/tietokonetasolla)
 • Varmuuskopiointitapahtumien tilat
 • Virhelokiseuranta
 • Asiakaskohtaiset tilanvaraukset
 • Varmuuskopiointihistoriat
 • Valvontaraportit
 • Tilanvarausraportit
 • Myyntiraportit

MICROSOFT SMALL BUSINESS SERVER

Storage IT tarjoaa Microsoft Small Business Serverille täysin automaattisen varmuuskopiointiratkaisun. Varmennukseen saadaan mukaan kaikki palvelimen tärkeät tiedot aina palvelinasetuksista ja käyttäjäprofiileista lähtien.

System State

Järjestelmä varmentaa kaikki tärkeät palvelinasetukset, eli niin sanotun System state-tiedot. Ylläpidon kannalta on tärkeää, että palvelimen asetukset ovat tallessa. Palvelimen uudelleen asennuksen yhteydessä alkuasennuksen jälkeen uusi palvelin saadaan asetusten puolesta samaan tilaan kuin mitä se oli vanhassa palvelimessa.

Käyttäjähakemistot, profiilit (Userdata)

Storage IT varmistaa automaattisesti myös kaikki palvelimen käyttäjähakemistot. Jos yrityksessä säilytetään palvelimella työntekijöiden tiedostoja käyttäjähakemistoissa, ne varmuuskopioidaan päivittäin Storage IT-palvelun.

Jos palvelimella säilytetään myös käyttäjäprofiileja, myös ne varmennetaan automaattisesti palveluun. Käyttäjäprofiilit pystään varmistamaan myös käyttäjäkohtaisesti työntekijoiden tietokoneista käsin.

SQL Server

Storage IT varmistaa SBS palvelin SQL Serverin tietokannat. Varmennus tapahtuu yhteistyössä SQL Serverin Backup agentin kanssa. Storage IT ohjaa sovellustasolla SQL Server agenttia ja pystyy mm. valvomaan, että agentti on aina toimintakunnossa. Ratkaisun avulla saadaan automaattiseenvarmennuksen kaikki yrityksen tietokantapohjaiset järjestelmät.

Exchange Server/ Outlook

Storage IT hallitsee Exchange- ja Outlook-varmennukset. Käytännössä kaikki yrityksen sähköpostit, kalenterit ja muut työryhmätiedot saadaan automaattisen varmennuksen piiriin.

Office-documentit

Storage IT -järjestelmä osaa automaattisesti varmentaa kaikki tietokoneen (palvelin, työasema, kannettava) Office-dokumentit. Käytännössä järjestelmä seuraa tietokeen levyn tilannetta ja ottaa varmennukseen mukaan kaikki uudet tai muuttuneet Office-tiedostot.

SharePoint, FrontPage

Jos yrityksessä käytetään SharePoint-järjestelmää ja sen mukana esimerkiksi FrontPage-ohjelmaa. Storage IT huolehtii siitä, että kaikki web-sivustot ja muut jaettavat dokumentit tulevat automaattisen varmennuksen piiriin.

Työasemavarmennus

Storage IT-järjestelmän perusideana on, että sillä voidaan varmistaa kaikki yrityksen tärkeät tiedot. Näin ollen Storage IT asennetaan kaikille yrityksen tietokoneille, joiden tietoja halutaaan varmistaa. Käyttäjän tietokoneelta voidaan varmistaa kaikki tärkeät tiedot, kuten käyttäjäprofiilit, sähköpostit, kalenterit, tehtävälistat ja ennen kaikkea kaikki käyttäjän omat tiedostot, kuten Office-dokumentit, valokuvat yms.

 • SQL Server
 • Exchange Server/ Outloot
 • Office-dokumentit
 • Työasemavarmennus
 • SharePoint
 • FrontPage

MICROSOFT OUTLOOK

Storage IT -varmennuksella saat kaikki sähköpostisi mukaan varmuuskopiointiin. Kaikki viestiliikenne (lähtevät ja vastaanotetut viesti) varmennetaan automaattisesti. Varmennus tapahtuu taustalla täysin huomaamattomasti. Varmennus sisältää myös kaikki postilaatikkoasetukset, kuten esimerkiksi sähköpostiryhmittelyt. Järjestelmä seuraa viestiliikennettä ja varmentaa aina vain uudet viestit. Näin käytetty varmennustila optimoituu ja tiedot säilytetään vain yhteen kertaan palvelussa.

Varmennetut sähköpostit arkistoidaan järjestelmään samassa muodossa kuin ne ovat käyttäjällä Outlookissa.

Storage IT varmentaa automaattisesti myös muut Outlookin tiedot, kuten kalenterit, yhteystiedot ja tehtävälistat (tasks).

MICROSOFT EXCHANGE

Storage IT – varmennuksella saadaan Microsoft Exchange-palvelin mukaan varmennukseen. Kaikki viestiliikenne varmennetaan automaattisesti. Varmennus tapahtuu taustalla täysin huomaamattomasti. Varmennus sisältää myös palvelimen postilaatikot ja kaikki postilaatikkoasetukset, kuten esimerkiksi sähköpostiryhmittelyt. Järjestelmä seuraa viestiliikennettä ja varmentaa aina vain uudet viestit. Näin käytetty varmennustila optimoituu ja tiedot säilytetään vain yhteen kertaan palvelussa. Varmennus tapahtuu aina clientista käsin (työasema/Outlook). Näin varmennus tapahtuu aina käyttäjän luota ja palvelin ei kuormitu operaatioiden yhteydessä.

Varmennetut sähköpostit arkistoidaan järjestelmään samassa muodossa kuin ne ovat käyttäjien outlookeissa. Sähköpostien ja sähköpostilaatikoiden palautukset voidaan tehdä joko käyttäjän clientista käsin tai vaihtoehtoisesti suoraan Exchange-palvelimeen. Tietojen palautus totutetaan suoraan Exchange-palvelimelle.

Storage IT osaa optimoida sähköposteja. Näin esimerkiksi yrityksen sisäiset ryhmäsähköpostit eivät tallennu järjestelmään moneen kertaan. Tällaisessa tilanteessa Storage IT osaa hallita tilanteen ja varmistaa järjestelmään vain yhden sähköpostin. Useassa tapauksessa sähköpostilaatikoiden koot yhteenlaskettuna pienenevät jopa 30%.