Perinteinen vs. automaattinen varmuuskopiointi

EASY Varma

Kriteeri   Manuaalinen varmuuskopiointi   Automaattinen varmuuskopiointi
     
Helppokäyttöisyys Laite ja ohjelmistoasennus sekä usein tekninen tuki automaattinen
Kustannukset Laiteinvestointi, mediat, ohjelmistot ja työaika Kuukausilaskutus, ei muita kuluja
Vaiva Päivittäinen työ, korjaus- ja ylläpitotyöt Ei ole
Tietojen palautus Manuaalinen etsintä, tarvitaan usein ammattilaisen apua Helppo tietojen palautus parilla napin painalluksella, tarvittaessa ammattilaisen apu ilmaiseksi
Turvallisuus Tyypillisesti ei; varmuuskopiot voivat hävitä, joutua varastetuiksi tai vahingoittua Yksityisyystakuu, tiedot salakirjoitettuja, turvasäilytys erillään alkuperäisistä tiedoista
Tietojen tavoitettavuus Varmuuskopiot palautettavissa vain alkuperäiselle laitteelle, alkuperäiseltä medialta Laajakaista internet-yhteyden kautta ajasta ja paikasta riippumatta
 
 

Tiesitkö nämä riskit nauhavarmistusten käytöstä?

Nauhojen suurin ongelma on se, että niille pitää tehdä säännöllisesti testipalautuksia, jotta voidaan olla varmoja, että ne ovat vielä toimintakunnossa.Tämä siitä syystä, että käytettävä magneettitallennustekniikka kestää yleensä vain yhden tallennuskerran.  Tutkimusten mukaan yli kolmannes nauhoja käyttävistä yrityksistä jättää nämä testit tekemättä. Tämän lisäksi jopa 70% nauhapalautuksista epäonnistuu, kuten Gartner raportoi (2012).

Toinen nauhojen käytön tuoma riski on tietoturva. Yleisesti ottaen nauhoille tallennetut tiedot ovat suojaamattomassa muodossa, jolloin periaatteessa kuka vaan ,joka saa nauhat käsiinsä , voi palauttaa varmuuskopiodut tiedostot omaan käyttöönsä. nämä riskit tulevat esille, jos "perinteisen mallin" mukaan joku henkilökunnasta ottaa viikonlopuksi nauhat kotiin säilytykseen ja sitten esimerkiksi hukkaa nämä nauhat matkan varrella.

Kolmas riski ja yleinen tietomenetyksen syy on, että varmuuskopiointi on vain jätetty tekemättä. tällaista sattuu yrityksissä hyvin usein koska varmuuskopiointi vaatii päivittäisen työn joltkain ja ihminen kun on erehtyväinen tai joskus jopa laista - jää varmuuskopiointi tekemättä. Myös kesälomat ja vastaavat tuovat omat haasteensa nauhavarmuuskopioinnille.

Neljäs riski on nauhojen säilytys. Jos nauhoja säilytetään vaikka palvelimen vieressä konehuoneessa tai viereisessä huoneessa pöytälaatikossa, voi varas tai tulipalo viedä mennessään kaikki tiedot niin, että ne menetetään lopullisesti. Myöskään pienet kassakaapit eivät oikeasti suojaa tulipalolta jos tulipalo kestää vähänkään kauemmin. Lisäksi nauhojen kuljettaminen säännöllisesti yrityksen ulkopuolelle toiseen sijoituspaikkaan tuo omat ongelmansa, kuten edellä kerrottiin.

     

Automaattinen varmuuskopiointipalvelu on parempi ratkaisu monestakin syystä

  • Ensinnäkin se on automaattinen, eli vaivaton ja näin täysin riippumaton ihmisen työpanoksesta.
  • Toiseksi se on turvallinen sillä kaikki tiedot salakirjoitetaan ennen varmuuskopiointia asiakkaan määräämällä turva-avaimella. Näin varmistutaan, että missään tilanteessa tietoihin ei voida päästä käsiksi luvatta.
  • Kolmanneksi tiedot säilytetään erittäin turvallisissa konesaleissa, joihin ei ulkopuoliset henkilöt pääse eikä tulipalot uhkaa.
  • Neljänneksi laadukas valvontajärjestelmä valvoo jokaisen varmuuskopiointitapahtuman onnistumista ja ongelmatilanteiden tulle järjestelmä tekee hälytyykset joiden perusteella ammattilaisemme korjaavat tilanteen.

Automaattinen varmuuskopiointi tuo selvää säästöä

Verrattuna perinteisiin varmuuskopiointiratkaisuihin automaattinen varmuuskopiointi säästää yrityksellesi rahaa. Heti ensimmäisestä kuukaudesta alkaen Storage IT -kustannukset ovat vain kolmannes perinteisistä nauhavarmistuskustannuksista. Alla olevassa laskelmassa verrataan Storage IT:n varmuuskopiointipalvelun ja perinteisen nauhavarmistusratkaisun käyttökustannuksia. Laskelmassa ei olla huomioitu, että nauharatkaisussa uusia nauhoja joudutaan ostamaan muutaman kuukauden välein.

Laskelmassa oletetaan, että nauhavarmistuksessa nauhojen kanssa pelaamiseen kuluu työaikaa arkipäivittäin vähintään 5 minuuttia.