Väliaikainen tietovarastointi

EASY Varma Varmuuskopiointiratkaisut

Tarvitsetteko väliaikaista tietovarastoa muutamaksi kuukaudeksi tai vaikka vain muutamaksi päiväksi? Storage IT:n Väliaikainen tietovarastointi-palvelu soveltuu esimerkiksi migraatioprojektille, jossa tiedot halutaan ladata väliaikaisesti talteen vanhasta järjestelmästä ennen siirtämistä uuteen.


Manuaalinen tiedonsiirtopalvelu

Palveluun voidaan liittää manuaalinen tiedonsiirtopalvelu, jossa suurikin tietomäärä saadaan siirrettyä lyhyessa ajassa lähdejärjestelmästä väliaikaiseen tietovarastoon ja sieltä myöhemmin uuteen järjestelmään. Siirtotöissä käytetään Storage IT:n tiedonsiirto-,  pakkaus- ja salaustekniikoita, jolloin aineistojen siirrot ivat turvallisia ja tehokkaita.

Online-siirrot

Vähän pienemmissä tietomäärissä voidaan käyttää suojattuja online-siirtotekniikoitamme, jolloin operointikustannuksia saadaan pienennettyä. Usein päädymme käyttämään yhdistelmää, jossa osa tiedoista toimitetaan online-siirtoina ja osa manuaalisella tiedonsiirrolla.

Projektit hallinnassa

Meillä on hyvin paljon kokemusta erilaisista siirtoprojekteista ja osaamme toimia yhdessä eri projektiin osallistuvien tahojen kanssa. Tarvittaessa voimme ottaa vastuulle koko projektin ja huolehtia että osapuolet tekevät sovitut työt sovituissa aikatauluissa.