4 ominaisuutta, jota jokaisella varmuuskopiointikumppanilla tulisi olla

Olemme Storage IT:llä kiinnittäneet huomiota, että useilla yrityksillä joilla on virtuaaliympäristö varmuuskopioitu, ei välttämättä löydy turvakopioita tai toipumissuunnitelmaa. Markkinoilla on useita eritasoisia palveluntarjoajia joten on tärkeää ymmärtää mitä kaikkea varmuuskopiointikumppanilta tulisi vaatia.

Inhimillisiä erheitä, luonnon katastrofeja, tulipaloja ynnä muita potentiaalisia riskejä tapahtuu jatkuvasti eli yritysten ei kannattaisi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen valheellisesti. Varmuuskopioiden testaus ja onnettomuuksien toipumissuunnittelut on tuotava suuremmilta pörssiyrityksiltä myös pienempien firmojen tietoisuuteen.

Käytämme Veeam Backup & Replication -teknologiaa, joka on valittu useana vuonna maailman parhaimmaksi varmuuskopiointiteknologiaksi. Tässä artikkelissa referoimme ja kommentoimme Veeamin asiantuntijan blogitekstiä (englanniksi), jossa esitellään neljä oleellista pointtia oikean kumppanin valintaan.

1.    Pitkäikäisyys

Pitkäikäisyys on suhteellista pilvivarmistusten tarjoajien markkinoilla. Varmuuskopiointipalveluita on tarjottu jo useita vuosia, mutta maailmalla on edelleen nähtävissä paljon kypsymättömyyttä pilvipalveluiden varmistusten suhteen. Monet tuoreemmat palveluntarjoajat ovat suunnitelleet vakaita, luotettavia palveluita, mutta ajan tuoma kokemus on todella arvokasta eritoten pilvivarmistuksissa.

On hyvä muistaa, että pilvivarmistusten tarjoajien turvakopioiden saatavuus tulee aina ajoittain testattua, kun asiakkaiden omat kopiot eivät ole syystä tai toisesta saatavilla. Kokemus asiakkaiden kriisitilanteista tuo vankkaa tietotaitoa, joten varmuuskopiointiratkaisujen parissa vietetyt vuodet kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon. Tästä päästäänkin seuraavaan kohtaan:

2. Asiantuntemus

Asiantuntemus on kriittistä, kun yritysten tärkeimmän omaisuuden eli tiedon varmistus luovutetaan palveluntarjoajalle. Heillä täytyy olla kompetenssia ja näkemystä kuinka varmistaa asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla. Maailma muuttuu jatkuvasti joten on myös olennaista, että asiantuntemus pysyy ajan tasalla ja kumppani päivittää osaamistaan jatkuvasti.

Asiantuntemusta arvioidessa tulisi tutkia onko potentiaalinen kumppani uskottava, luotettava ja onko heillä tahtotilaa myös jakaa osaamistaan. Jos asiakkaalla on oma IT-tiimi, palveluntarjoaja tulee olemaan sen jatke. Toisaalta tiimin puuttuessa, kumppanille ulkoistetaan vastuu turvakopioista ja he toimivat itsenäisesti asiakkaan hyödyksi. Asiakkaat eivät osta vain pelkkää tuotetta tai palvelua, vaan saavat tuekseen myös ryhmän asiantuntijoita.

3.    Tarjonta

Varmistuksen maailmassa on monia erityyppisiä ratkaisuja. Palvelut vaihtelevat perinteisen Storage as a Servicen (STaaS), Backup as a Servicen (BaaS), Replication as a Servicen (RaaS) ja Disaster Recovery as a Servicen (DRaaS) välillä. On harvinaista, että palveluntarjoajalla olisi kaikki edellä mainitut tarjonnassaan, joten heihin kannattaa tutustua syvemmin. Onko heillä esimerkiksi hallintaa ja valvontaa sisällyttynä palveluihin? Tämä on suotavaa ottaa huomioon varsinkin, jos yrityksellä itsellään ei ole tarpeeksi osaamista ylläpitää infrastruktuuria ja strategiaa.

Kuten edellä mainittua on tärkeää tiedostaa, että tässä ei valita pelkästään varmistuspalvelua tai ratkaisua. Käytännössä yritykset palkkaavat osaavan tiimin valvomaan ja ylläpitämään koko liiketoiminnan käytettävyyttä ja jatkuvuutta. Loppujen lopuksi yritykset ovat kuitenkin itse vastuussa tiedon palautettavuudesta, tieto-suojista ja elpymisstrategioista. Parhaiten tähän vastuuseen voi vastata valitsemalla asiansa tunteva kumppani.

4. Häiriöajan ymmärrys

Asiakasyritysten on äärimmäisen tärkeää olla tietoisia kyvystään sietää häiriöaikaa. Tämä määrittää katastrofin sattuessa, pystyykö yritys enää jatkamaan toimintaansa. Mikäli aikaa ei pystytä itse määrittelemään, on se mahdollista arvioida kumppanin tuella.

DRaaS-palvelut tarkoittavat, että palveluntarjoajalla on mahdollisuus käynnistää ympäristöt uudestaan pilvestä. Askeleen pidemmälle viedyssä ratkaisussa, tämä voidaan tarjota myös asiakkaalle itsepalveluna tehtäväksi. Ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti, disaster recovery voidaan siis automatisoida hyvinkin pitkälle. Tämä tuo mukanaan myös testausmahdollisuudet, jolloin katastrofia voidaan simuloida ja ennakoida niin sanotussa Sandbox-testiympäristössä, tuotantoa sekoittamatta.

Yrityksen tehottoman työajan sietokyky heijastaa suoraan ylempänä mainittujen palveluiden valintaan. Yrityksen oman toleranssin tiedostaminen on kriittistä, koska sillä voi olla ratkaiseva merkitys onnistuuko toipumisstrategia hädän hetkellä vai ei.

Loppusanat

Storage IT on vuosien aikana toteuttanut satoja varmuuskopiointiratkaisuja joten tiedämme hyvin tarkasti minkälaiset ratkaisut sopivat mihinkin tarpeeseen. Ratkaisuihin suosittelemme aina tarkoituksenmukaisimpia vaihtoehtoja, käyttäen joko omaa teknologiaa tai alan parhaimpia muita ratkaisuja.

Uusimmat varmuuskopiointitekniikat ovat meillä hallussa ja ylläpidämme taitojamme jatkuvasti kouluttautumalla, sekä selvittämällä uusia teknologioita. Olemme todennäköisesti rakentaneet eniten keskitettyjä varmuuskopiointiratkaisuja Suomessa. Uusimmat palvelumme keskittyvät nimenomaan DRaaS-palveluihin ja niiden kautta tiedon saatavuuteen vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Haluamme painottaa, että tavoitteenamme on olla paras mahdollinen kumppani. Siksi olemme myös valmiita kertomaan, mikäli palvelutarjontamme ei vastaa asiakkaan tarpeen vaatimuksia.

Veeam palkitsi Storage IT:n vuoden parhaana 2016 Cloud Service Providerina.