Kuopion talouskoulussa / Palvelualan Opisto Kuopiossa voi suorittaa ammatillisia tutkintoja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla joustavasti lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena. Tutkinnon voi suorittaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä sekä oppisopimuskoulutuksena. Vuosittain heiltä valmistuu ammattiin kokkeja, kodinhuoltajia ja toimitilahuoltajia.

Kuopion talouskoulun ylläpitäjä ja koulutuksen järjestäjä on Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys r.y.

www.kuopiontalouskoulu.fi

Opiston virtuaaliympäristöjen varmistus toteutettiin Storage IT:n kokonaispalvelumallilla, jossa käytetään Veeam Backup & Replication teknologiaa. Veeam on valittu useana vuonna peräkkäin maailman parhaimmaksi virtuaaliympäristöjen varmuuskopiointiteknologiaksi (mm. VMWorld, Infoworld, Windows ItPro ).

Lue palvelusta lisää

Ratkaisu toimitettiin asiakkaalle yhdessä Data Group Kuopion kanssa. DG Kuopio suunnittelee, toteuttaaa ja ylläpitää tiedon, tekniikan ja tekijät yhdistäviä edistyksellisiä työympäristöjä. Yritys rakentaa tulevaisuuden työkulttuuria, muuttamalla tapoja tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa.

www.kuopio.datagroup.fi