Komu Pro Oy on ottanut käytttöönsä EASY Dokumentinhallinta -ratkaisun

05.05.2015Toimitus

EASY Dokumenttinhallinta on M-Files-teknologiaan pohjautuva tehokas ja helppokäyttöinen dokumenttienhallintapalvelu, joka ratkaisee tehokkaasti kaiken kokoisten yritysten dokumenttien sekä muun tiedon hallinnan, etsinnän ja seurannan ongelmia.

www.komupro.fi

slider-easylogo-toimi